Đừng bỏ qua địt nàng thơm của diễn viên gái ngon thiên thần Là một người quản lý là ngon Nhiều người mơ về nó. Hắn tự nhiên nghĩ ra rất nhiều mánh khóe, nhưng đều không có tác dụng. Hắn nghĩ tới, hiện tại quan viên quyền lực đều là phân phối từ trên xuống dưới, chỉ có đến gần lãnh đạo đứng đầu, hắn biết rõ ngươi, hắn mới có thể giao quyền cho ngươi. Vì vậy, Qiu Yiming đã hạ quyết tâm ở trên, cố gắng đoạt lấy sức mạnh từ giữa không trung, có thể thành công hay không đều phụ thuộc vào ý trời. Hai thành viên hội đồng khác của công ty không biết rằng họ hoàn toàn điếc và đôi tai củ ọ chỉ là vật trang trí, chỉ có một số nhà lãnh đạo hàng đầu mới muốn tạo ra sự khác biệt.